VYTÁPĚCÍ SYSTÉMY, KOTELNY, ZTI
  MĚŘENÍ A REGULACE (MaR)
     FOTOVOLTAIKA
SERVIS A REVIZE KOTLŮ, DETEKTORY     

  • Tepelná čerpadla

  • Tepelná čerpadla

Nahoru

Tepelná čerpadla Země/Voda, Vzduch/Voda

Společnost Remer a.s. nabízí dodávku, montáž a servis tepelných čerpadel vzduch - voda, země - voda. Jako primární zdroj tepla u těchto tepelných čerpadel slouží nízkopotenciální teplo země přenášeno pomocí nemrznoucí směsi potrubím z vrtu nebo plošného kolektoru, nebo odběrem tepla ze vzduchu (přenos z kompaktní venkovní jednotky do otopného systému). 
Firma nabízí tepelná čerpadla těchto společností: